สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุรินทร์ หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุรินทร์ หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุรินทร์ Ø
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 86687 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144288

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
- ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี
- ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท (GL)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ใบกำกับภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านซื้อ-ขายและบันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินพร้อมควบคุมการขาย,ตัดชำรุดแ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141926

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
1. ตรวจ/ดูแลการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก ยานพาหนะ และพนักงาน
2. ตรวจสอบทรัพย์สินที่นำเข้า-ออก ภายในบริษัท เปิด-ปิดไฟ ตามเวลาที่กำหนด
3. เดินตรวจสอบตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ
4. ป้องกันทรัพย์สินผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุอื่นๆ
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141915

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยดูแลเวปไซต์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยดูแลเวปไซต์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

งานประจำ : 12,000-15,000 บาท สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได
1. ดูแลรับ-ส่งเด็กไปโรงเรียน(มีคนขับรถให้)
2. ดูแลสุขลักษณะด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ความสะอาด การแต่งกาย การทานอาหาร เป็นต้น
3. อื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101742
No: 101742

jobin4.com

jobin4.com
-

สมัครหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สมัครหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

งานราชการ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานราชการ : 12,000 บ. สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองขวาว
ทำระเบียบสถานการทำงาน รับผิดชอบได้ทุกอย่างตามคำสั่งในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุรินทร์ รับสมัครงานสุรินทร์ : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์
หางานสุรินทร์ สมัครงานสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสุรินทร์
สุรินทร์ ฝึกงานสุรินทร์ งานชั่วคราวสุรินทร์ งานนอกเวลาสุรินทร์ งานประจำสุรินทร์ งานราชการสุรินทร์ งานต่างประเทศสุรินทร์ งานอื่นๆสุรินทร์